Hier ben je:

STRATEGISCH BELEID 2018 - 2021

Ons Strategisch Beleidsplan bevat twee documenten:

I Visiedocument: Wie we zijn en wat we doen.
Met dit visiedocument presenteert Amstelwijs zich aan alle interne en externe stakeholders. 
Hierin beschrijven we:
a.  Onze organisatie en de kenmerken daarvan
b.  Onze (openbare) identiteit
c.  Onze missie en de richtinggevende visie van het bestuur

De scholen werken, elk met zijn eigen kleur, volgens deze visie. Vanuit het bestuurskantoor wordt ondersteuning geboden of bovenschoolse activiteiten belegd ter inspiratie en bevordering van het werken volgens de richtinggevende visie. Op deze manier geeft het bestuur op een moderne manier vorm aan Strategisch Beleid, namelijk visiegestuurd.

Klik hier om het document in te zien.

II Strategisch Beleid
Dit is een intern document. Hierin beschrijven we:
a. Interne en externe ontwikkelingen
b. Wat de strategie van Amstelwijs t.a.v. deze ontwikkelingen is
c. Hoe wij onze strategie financieren
d. Hoe wij onze stakeholders bij onze strategie betrekken


 
 
Print
Onze scholen
De Pioniers
De Westwijzer
De Zwaluw
Jan Hekman
Kindercampus King
Michiel de Ruyter
MKC Mio Mondo
Montessorischool De Linde
Piet Hein
SBO De Schakel
SBO Wending