Passend Onderwijs

Alle Amstelwijs-scholen bieden waar mogelijk passend onderwijs aan de leerlingen. De scholen stellen jaarlijks een school ondersteuningsprofiel op waarin iedere school de basisondersteuning en de zorgroute binnen de eigen school beschrijft. In het ondersteuningsprofiel van de scholen staat ook beschreven welke partners een school heeft om het onderwijs zo passend mogelijk aan te bieden.

Samenwerkingsverband Amstelronde
Omdat iedere leerling het beste onderwijs en de beste ondersteuning verdient, werkt Amstelwijs nauw samen met de partners binnen het samenwerkingsverband Amstelronde. Het samenwerkingsverband zorgt als partner dat er korte lijnen zijn tussen verschillende schoolbesturen en gemeentes, zodat de leerlingen, dicht bij huis, passend onderwijs kunnen volgen. Ook de scholen zelf hebben een korte lijn met het samenwerkingsverband waardoor de ondersteuning voor leerkrachten en leerlingen op de scholen laagdrempelig kan worden ingezet.

Iedere Amstelwijs school volgt de ondersteuningsroute van Amstelronde. Deze route ligt dan ook aan de basis van de eerdergenoemde school ondersteuningsprofielen van de Amstelwijs scholen. Voor meer informatie over de ondersteuningsroute en het samenwerkingsverband Amstelronde, zie hier

Day a Week school
Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid biedt Amstelwijs als onderwijsstichting de Day a Week school aan. Day a Week School richt zich op cognitief talentvolle leerlingen; kinderen die (in staat zijn tot het) uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Samen met ontwikkelingsgelijken krijgen zij één hele dag per week passend onderwijs, op één van de vier locaties binnen Amstelwijs.

In een groep zitten leerlingen van verschillende scholen van Amstelwijs. De belangrijkste doelen zijn het vergroten van het leerplezier en het voorkomen van demotivatie. Daarnaast werken we aan de vier doeldomeinen: leren leren, leren denken, samenwerken/leren en het vergroten van zelfinzicht. Binnen Amstelwijs zijn er vier DWS-groepen, elk met een eigen gespecialiseerde leerkracht.

Zie hier voor meer informatie over Day a Week school bij Amstelwijs.