Privacy

Wij vinden het van belang om zorgvuldig om te gaan met de privacy van uw kind. De AVG regelt hoe persoonsgegevens beschermd moeten worden. Amstelwijs heeft twee interne co÷rdinatoren gegevensbescherming aangesteld en een externe Functionaris Gegevensbescherming. Het is in de wet geregeld welke persoonsgegevens scholen mogen gebruiken (zonder toestemming). Deze gegevens staan in een (goed beveiligd) digitaal leerlingendossier en zijn alleen bereikbaar voor degenen die daar mee moeten werken. Met alle softwareleveranciers heeft Amstelwijs afspraken gemaakt over het veilig opslaan en niet verder verspreiden van de persoonsgegevens.

Uitgebreidere informatie is te vinden in het privacyreglement voor leerlingen:

Privacyreglement leerlingen Amstelwijs


Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u rechtstreeks in contact treden met onze externe functionaris gegevensbescherming (Tonny Plas) middels onderstaand mailadres:

tonny@privacyopschool.nlá


á