Plusklassen

Passend Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Op de scholen van Amstelwijs is veel aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Bij de lessen wordt met hen rekening gehouden. Op sommige scholen is er een interne plusklas. Voor een deel van de hoogbegaafde leerlingen is aanpassing van het onderwijs in de klas of de interne plusklas niet voldoende helpend om zich goed te ontwikkelen. Deze kinderen krijgen één dagdeel per week les van een gespecialiseerde leerkracht. Dat gebeurt in één van de 5 bovenschoolse plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.

Meer informatie over onze plusklassen:  www.plusklasamstelwijs.nl