Hier ben je:

Plusklassen

Passend Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Op de scholen van Amstelwijs is veel aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Aanvullend op het onderwijs op de scholen heeft Amstelwijs vier bovenschoolse plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, afkomstig van onze scholen. Voor een deel van de hoogbegaafde leerlingen is aanpassing van het onderwijs in de klas niet voldoende. Het aanbod in de reguliere groep is dan niet toereikend, ondanks het inzetten van extra lesmateriaal. Deze kinderen krijgen één keer per week een dagdeel les van een gespecialiseerde leerkracht.

Meer informatie over onze plusklassen:  www.plusklasamstelwijs.nl

 

Print
Onze scholen
De Pioniers
De Westwijzer
De Zwaluw
Jan Hekman
Kindercampus King
Michiel de Ruyter
MKC Mio Mondo
Montessorischool De Linde
Piet Hein
SBO De Schakel
SBO Wending