Opleiden in school

Alle scholen van Amstelwijs zijn een opleidingschool voor pabostudenten en ROC studenten Onderwijsassistent. Tussen de HvA DOO (domein onderwijs en opvoeding) en Amstelwijs bestaat een samenwerkingsverband, maar studenten van andere Pabo's zijn ook welkom.
Op de scholen worden de studenten tijdens hun stage begeleid en beoordeeld door leerkrachten (mentoren)ádie daar werkzaam zijn.á
Het cijfer over de stageperiode (studiepunten) wordt gegeven door de opleiders in school, die bovenschools de supervisie hebben over de stageperiode van de student.
De studenten zijn verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Deze verklaring wordt door de stichting Amstelwijs aan de student vergoed.
Het leerproces tijdens de stageperiode wordt door de student vastgelegd in een zelfevaluatie aan deáhand van hetáeerste, tweede of derde jaars competentieprofiel uit het begeleidings- en beoordelingsinstrument van Amstelwijs.á

Onderaan deze pagina kunnen de studenten de diverse formulieren t.b.v. hun stage en de begeleiding downloaden.
á
Opleiders in de school:
Carla Janson, c.janson@amstelwijs.nl
tel.nr.: 020 - 426 24 71 / 06 - 30 74 23 78
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag

Niels Poland, n.poland@amstelwijs.nl, tel.nr.: 020 - 426 24 73 / 06 - 23 00 23 65
Aanwezig op maandag t/m donderdag

Wendy Ruijter, w.ruijter@amstelwijs.nl, 020 - 426 24 71 / 06 - 55 87 37 78
Aanwezig op dinsdag en donderdag

Joyce Oosterbeek, j.oosterbeek@amstelwijs.nl, co÷rdinator opleiden in school
20 - 426 24 71 / 06 - 18 43 79 45
Aanwezig op maandag t/m donderdag

Documenten:
Formulier reflectie lesbezoek PABO
Formulier reflectie lesbezoek ROC
Gedrags en omgangscode
Flyer stagiaires

LIO vacatures 2023 - 2024:
LIO vacature Kindercampus King
LIO vacature Michiel de Ruyter
LIO vacature Piet Hein
LIO vacature Bloeiwijzer
LIO vacature Westwijzer
LIO vacature Mio Mondo
LIO vacature Jan Hekman