Openbaar Onderwijs

De scholen van Amstelwijs bieden openbaar onderwijs. De openbare identiteit en het daarbij behorende gedachtengoed wordt door de stichting en alle afzonderlijke scholen onderschreven. Wij staan voor de kernwaarden van het openbaar onderwijs: vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting.

Een openbare identiteit betekent dat bij de scholen van Amstelwijs alle kinderen (en leerkrachten) welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke voorkeur of seksuele geaardheid. En dan bedoelen we ook ťcht welkom: respect voor elkaar en elkaars ideeŽn, geloof en tradities staat bij ons voorop. Dat betekent acceptatie en respect voor verschillen in denkbeelden, godsdiensten en overtuigingen. Juist door deze verschillen leren we om respectvol met elkaar om te gaan en kun je je als individu ontwikkelen.

Onze scholen vormen een gemeenschap die werkt vanuit de normen en waarden die in de Nederlandse democratische samenleving centraal staan. Iedereen wordt op gelijke wijze behandeld en kan deel uitmaken van het beslissingsproces. Daarom willen we iedereen, medewerkers, ouders en leerlingen, betrekken bij het onderwijsproces.

De scholen maken onderdeel uit van de maatschappij en daarom leren we onze leerlingen om ook daadwerkelijk deel uit te maken van - en bij te dragen aan - de Maatschappij. We stimuleren de kinderen zorg te dragen voor elkaar en voor hun omgeving.

Binnen het concept van openbaar onderwijs, zijn er scholen binnen de stichting die lesgeven vanuit bepaalde onderwijskundige principes, zoals de Montessorischool. Ook binnen deze scholen blijven de kernwaarden van het openbaar onderwijs staan. Deze openbare identiteit zie je terug in zowel de leerlingpopulatie, de medewerkers en de inrichting van het onderwijs.