Hier ben je:

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die handelt op basis van een medezeggenschapsreglement.  De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur is geen lid zijn van de MR, maar woont alle vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De MR of iedere geleding apart heeft instemmings- of adviesrecht t.a.v. beleidszaken, afhankelijk van de bepalingen daaromtrent in het reglement.

De raad houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin. De volgende zaken komen tijdens de vergaderingen o.a. aan de orde: de personele formatie, de schoolorganisatie, de klassenorganisatie, het schoolbudget, het schoolplan, de staat van gebouwen en pleinen, enz. De vergaderingen zijn openbaar.

Naast de medezeggenschapsraad maken meer ouders deel uit van het actieve schoolleven, bijvoorbeeld: de ouderraad of oudercommissie. Deze ouders helpen mee op schoolreisjes, sportdagen of andere activiteiten. Door als ouder te participeren helpt u de leerlingen en leerkrachten.

Print
Onze scholen
De Pioniers
De Westwijzer
De Zwaluw
Jan Hekman
Kindercampus King
Michiel de Ruyter
MKC Mio Mondo
Montessorischool De Linde
Piet Hein
SBO De Schakel
SBO Wending