Bestuur

 

 
Het bestuur vormt het wettelijk bevoegd gezag van de scholen van de stichting.
Amstelwijs kent een éénhoofdig bestuur.
Het bestuur is in handen van Dhr. F.N. Cornet MLE (directeur-bestuurder).
info@amstelwijs.nl; 020 - 426 24 60
 
Visie     Jaarplan