Bestuur

 

 
Het bestuur is als wettelijk en statutair bevoegd gezag van de scholen van de stichting eindverantwoordelijk.
Amstelwijs kent een éénhoofdig college van bestuur.
De bestuursvoorzitter is W.G. Kuiper (a.i.)
info@amstelwijs.nl; 020 - 426 24 60
 
Visie     Jaarplan