Anti-pestbeleid

Alle kinderen moeten zich veilig voelen op school om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom doen onze scholen er alles aan om pestgedrag te voorkomen. Voorheen had Amstelwijs één anti-pestbeleid voor al haar scholen, maar we hebben gemerkt dat het tegengaan van pesten veel beter werkt als de school een aanpak heeft die bij de school zelf past. Het bevorderen van goed gedrag en het invoeren van preventieve maatregelen, werkt het beste als het aansluit bij de cultuur en het onderwijsconcept van de school.

Elke school heeft een anti-pestprotocol. Daarin staat beschreven welke stappen de school zet wanneer er pestgedrag wordt gesignaleerd. Bij een aantal scholen is het geïntegreerd met een methode 'sociale vaardigheden'. De meest gebruikte vormen van deze 'totaal-aanpak' zijn: De Kanjerschool, Positive Behavior Support (PBS) en De Vreedzame School.

Op iedere school is een anti-pestcoördinator aangesteld. Deze persoon is er verantwoordelijk voor dat het anti-pestbeleid onder de aandacht van het team blijft. Hij/zij adviseert de directie over het (preventieve) beleid. Op de meeste scholen heeft deze persoon een post-HBO opleiding "gedragsspecialist" gevolgd.