Anti-pestbeleid

 

Onze scholen doen er alles aan om pestgedrag te voorkomen. Voorheen had Amstelwijs een anti-pestbeleid voor al haar scholen, maar we hebben gemerkt dat het tegengaan van pesten veel beter werkt als de school een aanpak heeft die bij de school zelf past. Het bevorderen van goed gedrag werkt het beste als het aansluit bij de cultuur en het onderwijsconcept van de school. Op een enkele school is er "alleen maar" een anti-pest protocol. Daarin staat beschreven welke stappen de school zet wanneer er pestgedrag wordt gesignaleerd. Bij andere scholen is het geïntegreerd met een methode 'sociale vaardigheden'. De meest gebruikte vormen van de 'totaal-aanpak' zijn: De Kanjerschool, Positive Behavour Support (PBS), De Vreedzame School.

Op iedere school een anti-pest coördinator aangesteld. Deze persoon is er verantwoordelijk voor dat het ant-pest beleid onder de aandacht van het team blijft. Hij/zij adviseert de directie over het beleid. Op de meeste scholen heeft deze persoon een post-HBO opleiding "gedragsspecialist" gevolgd.