Amsteltaal

Taalonderwijs aan nieuwkomers

Voor kinderen van ouders die kort geleden in ons land zijn komen wonen en dus nog geen Nederlands beheersen, heeft Amstelwijs zgn. "Nieuwkomersklassen".

Niet Nederlands sprekende kinderen v.a. 6 jaar, krijgen het eerste jaar les in onze nieuwkomersklassen. Daar krijgen ze in een kleine groep intensief Nederlands taalonderwijs. Na afloop van dat jaar neemt Amsteltaal contact op met het bestuurssecretariaat. Die helpt de ouders om een school te zoeken waar de leerling naar kan uitstromen.

Meer info : www.amsteltaal.nl