Hier ben je:

Amsteltaal

Taalonderwijs aan nieuwkomers

Voor kinderen van ouders die kort geleden in ons land zijn komen wonen en dus nog geen Nederlands beheersen, heeft Amstelwijs zgn. "Nieuwkomersklassen".

Niet Nederlands sprekende kinderen v.a. 6 jaar, krijgen het eerste jaar les in onze nieuwkomersklassen. Daar krijgen ze in een kleine groep intensief Nederlands taalonderwijs. Na afloop van dat jaar neemt Amsteltaal contact op met het bestuurssecretariaat. Die helpt de ouders om een school te zoeken waar de leerling naar kan uitstromen.

Meer info : www.amsteltaal.nl | Beleidsplan Amsteltaal
Print
Onze scholen
De Pioniers
De Westwijzer
De Zwaluw
Jan Hekman
Kindercampus King
Michiel de Ruyter
MKC Mio Mondo
Montessorischool De Linde
Piet Hein
SBO De Schakel
SBO Wending