Aannamebeleid leerlingen

Aanmelden en inschrijven toekomstige vierjarigen

In Amstelveen gaat op de basisscholen van Amstelwijs en Amstelland in de loop van dit jaar het toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen veranderen. Het tot op heden gehanteerde uitgangspunt "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" wordt vervangen door het uitgangspunt "kinderen uit de eigen wijk krijgen voorrang, kinderen van buiten de wijk krijgen alleen een plaats als er nog plek is".


Voor kinderen geboren vóór 1 september 2020 geldt het huidige beleid. Informatie over plaatsing van deze  kinderen vindt u op de website van de gemeente Amstelveen en de websites  scholen.  

Kinderen geboren vanaf 1 september 2020 kunnen daardoor op dit moment nog niet worden aangemeld. 
In de 2de helft van september 2023  ontvangen de ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 hierover de informatie. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen volgens het nieuwe toelatingsbeleid worden aangemeld.Meer informatie:

Link toelatingsbeleid basisscholen Amstelveen en Ouder-Amstel voor kinderen geboren vóór 1 mei 2020::
Aannamebeleid 4-jarigen

Link websites van de gemeenten en Scholen op de Kaart:
https://www.amstelveen.nl/
https://www.ouder-amstel.nl/
https://scholenopdekaart.nl/---------------------------------------------------------------------------